Mezinárodní dětské hry

Vážení,
dovolte mi, abych vás jménem občanského sdružení Standart Island a Mateřské školky Dráček pozvala v termínu od 17.- 21.10.2016 na odpolední hraní pro děti. Mateřská škola již v současné době provozuje jednu multikulturní třídu, kde máme děti z Indie, Koreje, Německa, Rumunska, Portugalska, Itálie, Maďarska, Polska, Ruska, Chorvatska, Libye, Slovenska a samozřejmě z České Republiky. 


Jsme přesvědčeni, že přátelství mezi dětmi různých národností vede nejen ke zvýšení kontaktů mezi jejich rodiči, ale má zcela zásadní vliv na bezproblémové soužití různých kultur a národností v dospělosti. Děti při společných aktivitách se svými vrstevníky nehledají to, v čem jsou jiné, ale hledají to, co je spojuje, v čem jsou stejní. Jinakost nás dospělé od sebe oddaluje a odlišnosti podporují nepochopení. V rámci našich dílen, setkání a společné práce hledáme situace, příběhy, pocity, archetypy, které nás spojují, i když jejich forma může být rozdílná. Děti jsou pro své rodiče nejlepší učitelé, proto vkládáme velkou naději v zapojení dětí, jako hlavních aktérů tohoto setkání.

 

Cílem multikulturního týdne je hledání společného v rámci zvyků, tradic, životního stylu, volnočasových aktivit, kuchyně, vzdělávání, rodinného života, filozofie či náboženství.

 

Každý den v týdnu bude tematicky věnován jiné národnostní menšině – předběžně německá, polská, romská, ruská, italská. Všechny aktivity budou realizovány pod vedením našich přátel a spolupracovníků, kteří jsou autentičtí zástupci jednotlivých menšin. Program bude realizován tak, aby se každý účastník mohl zapojit do jeho aktivit v rozsahu dle vlastního uvážení – návštěvníci budou moci přicházet průběžně.

 

Program bude mít tuto strukturu:
dospělí
- informace o národnostní menšině (historie, velikost, organizace, aktivity)
- aktivní účast zástupců dané menšiny (diskuze), workshopy
- ukázky kultury, tradic, svátků a jazyka s prvky taneční a hudební terapie
- promítání tematických materiálů (např. dokumenty, záznamy tanečních vystoupení)
- ochutnávka typických jídel

děti
- informace o národnostní menšině formou společných her
- ukázky kultury, tradic, svátků a jazyka s prvky taneční a hudební terapie
- hry a pohádky dané menšiny
- ochutnávka typických jídel
- výtvarně divadelní workshopy

 

Doufáme, že naše pozvání přijmete a přijdete se k nám alespoň na chvíli podívat a trošku si pohrát.
Cítíme, že zvláště v dnešní, tolik vypjaté době, jsou aktivity podobného charakteru velmi důležité, aby naši většinovou společnost otevíraly a pomáhaly prolomit tolik zakořeněnou xenofobii v každém z nás.

 

Přeji pěkný den a těšíme se na viděnou

 

za MŠ Dráček a os Standart Island
MgA. Kateřina Kelarová