Bc. Leona Bikárová

        Vystudovala Pedagogickou fakultu MU obor sociální pedagogika, se zaměřením multikulturní vzdělávání a výchova. Pracovala v projektu Mentoring v ČR a jeho využití na ZŠ, v projektu CNMPV (Centrum nových vzdělávacích metod ve školní praxi). Spolupracovala s organizací NORA, kde pomáhala romským ženám v integraci na trh práce. Od roku 2009 - 2016 působila jako sociální pedagog a mentor na ZŠ a MŠ Merhautova, kde se zaměřila na práci s rodinami z kulturně odlišného prostředí. Od roku 2012 spolupracuje s Masarykovou univerzitou s katedrou sociální pedagogiky, kde působí jako lektor romského jazyka . Na ZŠ Merhautova pracovala od roku 2016 -2019 jako vedouci matematického klubu a expert pro romské záležitosti. Od roku 2020 je certifikovanou lektorkou Hejného metody matematiky pro předškolní vzdělávání.

Je matkou čtyř dcer.

https://www.h-mat.cz/hejneho-metoda

 

V případě dotazu mě kontaktujte: