Bc. Leona Bikárová

 

ředitelka školky a kmenová učitelka třídy Dráčků

         Vystudovala Pedagogickou fakultu MU obor sociální pedagogika, se zaměřením multikulturní vzdělávání a výchova. Pracovala v projektu Mentoring v ČR a jeho využití na ZŠ, v projektu CNMPV (Centrum nových vzdělávacích metod ve školní praxi). Spolupracovala s organizací NORA, kde pomáhala romským ženám v integraci na trh práce. Od roku 2009 - 2016 působila jako sociální pedagog a mentor na ZŠ a MŠ Merhautova, kde se zaměřila na práci s rodinami z kulturně odlišného prostředí. Od roku 2012 spolupracuje s Masarykovou univerzitou s katedrou sociální pedagogiky, kde působí jako lektor romského jazyka . Dále spolupracuje s organizací H – mat, která se zabývá Hejného metodou matematiky, kde působí jako koordinátorka matematických klubů na ZŠ Merhautova a zároveň jako expert pro romské záležitosti. Od roku 2016 pracuje také v projektu MMB rovný přístup pro MŠ jako poradce pro práci se sociálně znevýhodněnými rodinami. Pomáhá také  v Dětském domově Dagmar Brno, kde pracuje od roku 2015, jako sociální pracovník. Je matkou čtyř dcer.

    Ve školce se sní můžete potkat každý den od 7:00 do 18:00. V naší školce vyučuje předmatematickou výchovu Hejného metodou.

https://www.h-mat.cz/hejneho-metoda

 

V případě dotazu mě kontaktujte: