Školky přes hranice

17.01.2015 18:19

Příští týden se naše učitelky z multilingvální třídy Šárka a Denisa zůčastní stáže ve Finsku. Tento týdenní vzdělávací pobyt v mateřských školkách ve finském Tampere je součastí kurzu Školky přes hranice, kterého se naše školka účastnila tento školní rok. 

Jedná se oprojekt Prázdninové školy Lipnice, která se dlouhodobě zabývá zážitkovým učením a tímto reaguje na aktuální trendy ve vzdělávání, věnuje se aktivně tématům občanské společnosti, vede systém interního vzdělávání a sdružuje tým aktivních odborníků a v neposlední řadě tak naplňuje své vize v oblasti neformálního vzdělávání.

Projekt naplňuje obsahem záměr MŠMT ČR podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků, lektorů a zaměstnanců školských zařízení s důrazem na pedagogy mateřských škol. Součástí projektu je i zahraniční stáž, která má cílovou skupinu propojit se zahraničními kolegy, s jejich metodickými postupy a aktivitami s dětmi.

Konkrétní výstup pro každého účastníka:

  • mentor pro vlastní zařízení
  • koncept zážitkového programu pro vlastní MŠ.

Projekt má web www.skolkypreshranice.cz,  na kterém jsou uvedeny fotografie, videa a sdílený prostor pro účastníky kurzů.

Cílem projektu je:

  •  zvýšit kompetence pedagogických pracovníků mateřských školek
  •  doplnit a rozšířit jejich kvalifikaci 
  •  motivovat je a inspirovat k další činnosti a práci 
  •  seznámit pedagogy s principem konstruktivisticky orientovaného vzdělávání prostřednictvím zážitkové pedagogiky
  •  rozšíření odbornosti a kompetencí pedagogů, což způsobí i úspěch v dalším profesním životě a výrazně se odrazí v přístupu k dětem
  •  zvýšení kvality pedagogů ve školkách tak, aby mohli dětem přinášet kvalitní kreativní a rozvíjející programy. 

Více na officiálních stránkách: skolkypreshranice.cz/

 
Zpět