Ceník školného pro Školku Dráček od 1.9. 2020

Školné pro Dětskou skupinu Lvíčata 2020  
 
 
 5 x týdně/ 11hodin denně Kč 7000,- Stravné Kč 1900,- Celkem Kč 8.900,-
3 x týdně/ 11 hodin denně Kč 5.000,- Stravné Kč 1.100,- Celkem Kč 6.100
Půldenní docházka(Měsíční školné) - Základní tarif
5 x týdně/6 hodin denně Kč 5.000,- Stravné Kč 1.600-  Celkem Kč 6.600,-

*Půldenní docházka dopolední (7:00 - 13:00 hod) odpolední (12:00 - 18:00)

 
     

**  Tento tarif slouží pouze pro hotovostní platby při předání dítěte do školky

 
 • Přechod mezi tarify je možný pouze do 20. dne měsíce pro měsíc následující.

 • Cena školného je paušální, nemá vliv na absenci dítěte.

 • Dohodnutý tarif školného nelze měnit v rámci jednoho měsíce. 

 • Nevyčerpané dny lze nahrazovat pouze ve stejném měsíci, nelze převést na další měsíc. 

 • Slevy za nepřítomnost dítěte ve školce se neposkytují. Pouze zpětně za rok a to v rozsahu maximálně jednoho měsíce, pouze zápočtem za školné.

 • Pri zápisů sourozenců na plný tarif, má jedno z dětí 50% slevu.

 • Platí se bankovním převodem v plné výši do 20. dne na následující měsíc (tedy do 20. srpna na září) na účet č.: 2100592399/2010  s variabilním symbolem, kterým je prvních šest čísel rodného čísla.

 • Vyučtování a platba za školné se provádí měsíčně. 

 • Při zpoždění platby školného, stravného o více než 14 dní, může být dítě ze školky vylouče

 
  školné strava
     
1 týden  CZK 3.000,-  CZK    500,-
2 týden CZK 5.000,-  CZK   900,-
3 týden CZK 6.000,-  CZK 1.300,-
4 týden CZK 7.000,-  CZK 1.940,-

sleva 50% na druhé dítě jen na plný tarif v jednom daném měsíci

sleva 10% na druhé dítě pokud není dohodnut plný tarif

Stravování

 

Celodenní stravné se skládá:   

Přesnídávka  50 g - 70 g
Oběd polévka 0,1 l
hlavní chod 70 g
Svačina 1 ks (cca 50 g)

 

Pitný režim – je dodržován po celý den. V libovolném množství čaj, ovocné nápoje a voda.

Můžeme pro vaše dítě zajistit, bezmasou, bezlepkovou a bezmléčnou stravu.

 

Týdenní menu je zveřejňováno na webových stránkách MŠ Dráček.

 

 • Platí se bankovním převodem spolu s paušálem za školné  vždy do 20. dne na následující měsíc (tedy do 20. srpna na září) na účet č.: 2100592399/2010  s variabilním symbolem, kterým je prvních šest čísel rodného čísla.
 • Vyúčtování obědů bude prováděno pouze jedenkrát ročně k 31.8. nebo do konce měsíce následujícího po ukončení docházky dítěte a to na základě Vaší žádostí dle formuláře, který je ke stažení zde, včetně příkladu vyplnění. 
 • Pokud nepředložíte vyúčtování v těchto termínech, váš nárok  budeme považovat za dar školce a předem děkujeme. 
 • Odhlašování a přihlašování obědů je možné výhradně na tel. č. +420 776 894 089 a to den předem do 10:00 hod., poté již není možné vrácení zaplaceného stravného v rámci vyúčtování provést.

 

 

Postup při odhlášení dítěte v době nemoci či nepřítomnosti

 
 • Odhlášení je třeba provést telefonicky nebo formou SMS na tel. č. +420 776 894 089 a to den předem do 10:00 hod., poté již není možné vrácení zaplaceného stravného v rámci vyúčtování provést.
 • Ve stejný den - první den stravného se počítá za ostatní dny nepřítomnosti se stravné neplatí
 • Při ukončení absence odhlášeného dítěte je zapotřebí, aby rodiče nahlásili termín nástupu dítěte a to den předem do 10:00 hod., abychom mohli zajistit stravu.

 

V případě že se Vám nepodaří odhlásit oběd včas můžete si jej vyzvednout do vlastního jídlo-nosiče mezi 11:00 - 11:30 ve školce.

Ceník nadstandardu

 

Zajištujeme i hlídání dítěte  nad rámec provozní doby školy, tj. mimo dobu pondělí až pátek, od 7:00 do 18:00 hod.

Hlídání je i pro děti, které nejsou zapsány ve školce. Sourozenci hlídaného dítěte mají 50% slevu.

Zájemci můžete kontaktovat na tel: +420 602 591 517

 

 

Bankovní účet

Číslo účtu: 2100592399/2010
IBAN: CZ50 2010 0000 0­021 0059 2399
SWIFT: FIOBCCZPPXXX
Banka: FIO BANKA