cenik 2024 (1).doc (51200)

 

 

CENÍK SLUŽEB

CENÍK SLUŽEB od 1.9.2024/příloha č.1 smlouvy

Dětská skupina Lvíčata, Dráčata a Tygřata

Bayerova 25, Brno

 

Aktuální a upravené školné pro děti starší 3 let v dětské skupině Lvíčata,Dráčata a Tygřata.      Celodenní docházka (měsíční školné) základní tarify

5 x týdně/ 11hodin denně do září 2024

od září 2024

7.000,-

8.000,-

Stravné

1.900,-

Celkem

8.900,-

9.900,-

3 x týdně/ 11 hodin denně do září 2024

od září 2024

K5.000,-

6.000,-

Stravné

1.100,-

Celkem

6.100,-

7.100,-

 

Půldenní docházka (měsíční školné) základní tarify dopolední (7:00 - 13:00 hod) odpolední (12:00 - 18:00)

5 x týdně/6 hodin denně do září 2024

od září 2024

5.000,-

6.000,-

Stravné

1.600,-

Celkem

6.600,-

7.600,-

3 x týdně/ 6 hodin do září 2024

od září 2024

4.000,-5.000,-

Stravné

1.000,-

Celkem

6.000,-

7.000,-

Aktuální a upravené školné pro 

děti mladší 3 let v dětské skupině Lvíčata,Dráčata a Tygřata.                        Celodenní docházka (měsíční školné) základní tarify


5 x týdně/ 11hodin denně do 3 let věku do září 2024

od září  2024

4.000,-

5.000,-

Stravné

1.900,-

Celkem

5.900,-

6.900,-

3 x týdně/ 11 hodin denně dítě do 3 let věku do září 2024
od září 2024

3.500,-

4.000,-

Stravné

1.100,-

Celkem

4.600,-

5.100,-

5 x týdně/ 6 hodin dítě do 3 let věku do září 2024

od září 2024

3.500,-

4.000,-

Stravné

1.600,-

Celkem

5.100-

5.600,-

3 x týdně/ 6 hodin do září 2024

od září 2024

3500,-

Stravné

1.000,-

Celkem

4.500,-

                 

 

 

Zálohy na stravné jsou vyúčtovány 1x ročně.

v   Pro rodiče jejichž děti  začínají adaptačním pobytem ve školce  můžeme na základě dohody vytvořit ceník přizpůsobený počtu odchozených hodin dítěte. Vše dle domluvy s paní hospodářkou.

v   Pokud je dítě nemocné nebo jeho absence překročí 50% dohodnuté docházky, mohou rodiče požádat o slevu na péči na následující měsíc. Sleva se sjednává maximálně ve výši 30% z celkové ceny z poplatku na plnou péči s tarifem 5 plných dnů týdně. 

v   Sleva 50% z poplatku na péči se sjednává u druhého dítěte pouze, pokud sourozenec využívá celodenní docházku 5x týdně.

v   Děti od 6 měsíců do dne 31.8. po dosažení tří let věku při plném tarifu mají maximální výši platby za školné 5000,-Kč

 

 

 

 

**  Tento tarif slouží pouze pro hotovostní platby při předání dítěte do školky

 
 • Přechod mezi tarify je možný pouze do 20. dne měsíce pro měsíc následující.

 • Cena školného je paušální, nemá vliv na absenci dítěte.

 • Dohodnutý tarif školného nelze měnit v rámci jednoho měsíce. 

 • Nevyčerpané dny lze nahrazovat pokud to kapacita DS dovolí a je možná  pouze ve stejném měsíci, nelze převést na další měsíc. 

 • Slevy za nepřítomnost dítěte ve školce se neposkytují. Pouze zpětně za rok a to v rozsahu maximálně jednoho měsíce, pouze zápočtem za školné.

 • Rodič může upltnit pouze jednu slevu na dítě. Slevy nelze kobinovat.

 • Pri zápisů sourozenců na plný tarif, má jedno z dětí 50% slevu.

 • Platí se bankovním převodem v plné výši do 20. dne na následující měsíc (tedy do 20. srpna na září) na účet č.: 2100592399/2010  s variabilním symbolem, kterým je prvních šest čísel rodného čísla.

 • Vyučtování a platba za školné se provádí měsíčně. 

 • Při zpoždění platby školného, stravného o více než 14 dní, může být dítě ze školky vylouče

 
  školné strava
     
1 týden  CZK 4.000,-  CZK   500,-
2 týden CZK 6.000,-  CZK   900,-
3 týden CZK 7.000,-  CZK 1.600,-
4 týden CZK 8.000,-  CZK 1.940,-

sleva 50% na druhé dítě jen na plný tarif v jednom daném měsíci

děti od 6 měsíců do dne 31.8. po dosažení tří let věku při plném tarifu mají do 31.8. 2024 maximální výši platby za školné 4000,.Kč a od nového školního roku 1.9.2024 navyšujeme cenu za školné za dítě mladší 3 let na 5000,- dle stanoveného limitu MPSV.

 
 5 x týdně/ 11hodin denně Kč 7000,- Stravné Kč 1900,- Celkem Kč 8.900,-
3 x týdně/ 11 hodin denně Kč 5.000,- Stravné Kč 1.100,- Celkem Kč 6.100,-
 5 x týdně/ 11 hodin dítě do 3 let věku 
 
Kč 4000,- Dtravné Kč 1900,- Celkem Kč 5900,-
Půldenní docházka(Měsíční školné) - Základní tarif
5 x týdně/6 hodin denně Kč 5.000,- Stravné Kč 1.600-  Celkem Kč 6.600,-
5 x týdně/6 hodin denně dítě do 3 let věku   Kč 3500,- Stravné Kč 1.600-  Celkem Kč 5100,-
3 x týdně/ 6 hodin 4.000,- Stravné Kč 1.000,- Celkem Kč 5.000,-
 3 x týdně/ 6 hodin dítě do 3 let věku   Kč 3.500,- Stravné Kč 1.000,- Celkem Kč 4500,-

*Půldenní docházka dopolední (7:00 - 13:00 hod) odpolední (12:00 - 18:00)

 
     

 

Stravování

 

Celodenní stravné se skládá:   

Přesnídávka  50 g - 70 g
Oběd polévka 0,1 l
hlavní chod 70 g
Svačina 1 ks (cca 50 g)

 

Pitný režim – je dodržován po celý den. V libovolném množství čaj ovocný neslazený, ovocné nápoje - domácí mošt, mléko a voda.

Můžeme pro vaše dítě zajistit, bezmasou, bezlepkovou a bezmléčnou stravu.

 

Týdenní menu je zveřejňováno na webových stránkách MŠ Dráček.

 

 • Platí se bankovním převodem spolu s paušálem za školné  vždy do 20. dne na následující měsíc (tedy do 20. srpna na září) na účet č.: 2100592399/2010  s variabilním symbolem, kterým je prvních šest čísel rodného čísla.
 • Vyúčtování obědů bude prováděno pouze jedenkrát ročně k 31.8. nebo do konce měsíce následujícího po ukončení docházky dítěte a to na základě Vaší žádostí dle formuláře, který je ke stažení zde, včetně příkladu vyplnění. 
 • Pokud nepředložíte vyúčtování v těchto termínech, váš nárok  budeme považovat za dar školce a předem děkujeme. 
 • Odhlašování a přihlašování obědů je možné výhradně na tel. č. +420 776 894 089 a to den předem do 10:00 hod., poté již není možné vrácení zaplaceného stravného v rámci vyúčtování provést.

 

 

Postup při odhlášení dítěte v době nemoci či nepřítomnosti

 
 • Odhlášení je třeba provést telefonicky nebo formou SMS na tel. č. +420 776 894 089 a to den předem do 10:00 hod., poté již není možné vrácení zaplaceného stravného v rámci vyúčtování provést.
 • Ve stejný den - první den stravného se počítá za ostatní dny nepřítomnosti se stravné neplatí
 • Při ukončení absence odhlášeného dítěte je zapotřebí, aby rodiče nahlásili termín nástupu dítěte a to den předem do 10:00 hod., abychom mohli zajistit stravu.

 

V případě že se Vám nepodaří odhlásit oběd včas můžete si jej vyzvednout do vlastního jídlo-nosiče mezi 11:00 - 11:30 ve školce.

Ceník nadstandardu

 

Zajištujeme i hlídání dítěte  nad rámec provozní doby školy, tj. mimo dobu pondělí až pátek, od 7:00 do 18:00 hod.

Hlídání je i pro děti, které nejsou zapsány ve školce. Sourozenci hlídaného dítěte mají 50% slevu.

Zájemci můžete kontaktovat na tel: +420 602 591 517

 

 

Bankovní účet

Číslo účtu: 2100592399/2010
IBAN: CZ50 2010 0000 0­021 0059 2399
SWIFT: FIOBCCZPPXXX
Banka: FIO BANKA