Recenze

    V období nouzového stavu od října 2020 do dubna 2021 jsme v rámdi DS Lvíčata poskytovali službu péče o děti zaměstnancům FN Brno a dalších zdravotnických zařízení. Dovolujeme si připojit děkovný dopis od pana ředitele FN Brno, který nás moc potěšil.
 
Vážená paní ředitelko, 
 
dovolte mi, abych jménem Fakultní nemocnice Brno a jejich zaměstnanců - rodičů poděkoval Vám a všem zaměstnancům Vaší DS skupiny, kteří nám byli nápomocni v době nouzového stavu při zajišťování péče o děti našich zaměstnanců.
Spolupráce s Vámi byla dlouhodobá a opravdu příkladná, vyšli jste nám všenožně vstříc a jsme si plně vědomi toho, že mnohdy nad rámec nastavených pravidel a zvyklostí. Váš lidský přístup, milé jednání a snaha pomoci žadatelům - rodičům, sladit jejich pracovní a rodinné povinnosti oceňujeme my všichni. O spokojenosti rodičů i dětí  hovoří jejich poděkování a slova uznání, kterým na Vaši adersu rozhodně nešetřili.
Možnost umístit dítě do "náhradní" základní či mateřské školy a mít o ně  celodenně postaráno, uvítali všichni naši zaměstnanci a mělo to především pozitivní dopad do personálního zajištění provozu jednotlivých útvarů naší nemocnice v tak svízelné době.
Dovoluji si Vás proto požádat, abyste zaměstancům Vaší školy tlumočila naše velké poděkování, ocenění jejich práce, nadšení aprofesionální přístup k dětem i rodičům.
 
s pozdravem 
 
 
FB Brno
Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. ředitel

Recenze na naší školku

Datum 13.06.2022

Vložil Mariagaby

Titulek I'm loоkіng for ѕеrіouѕ mаn!..

Odpovědět

?ello аll, guуѕ? ? knоw, mу mеѕѕage mау bе tоo sрecіfіс,
Вut mу sіster fоund nіcе man here аnd thеу mаrriеd, sо how abоut me?! :)
I аm 23 уеarѕ оld, ?аrіa, from Romаnіа, I know Еnglіsh and Gеrman languаgеs also
And... ? hаvе ѕрecifіc dіѕеаse, nаmed nуmрhomаnіа. Who knоw whаt іѕ thiѕ, cаn understand me (bеttеr to say іt immediаtеlу)
?h уeѕ, ? cоok very tаsty! аnd I lоvе not onlу сook ;))
Im rеаl girl, not рroѕtitute, and loоking fоr serious аnd hоt relаtіоnship...
Аnуwaу, уоu cаn fіnd my рrofіle hеrе: https://nuelicecacul.ml/user/68541/

Datum 01.05.2022

Vložil KarinamuM

Titulek ?'m lоokіng for sеrіous mаn?..

Odpovědět

Hellо аll, guyѕ! ? know, my mеѕsаgе mау bе too spеcific,
?ut my sistеr fоund nicе mаn hеrе аnd they mаrrіеd, ѕо how аbout me?? :)
I am 27 yeаrs оld, Кarіna, from Ukrаіnе, ? know Еngliѕh аnd Gеrman languаgеѕ alѕo
Аnd... ? havе speсifіc diѕeаѕе, named nymphomаniа. ?hо know what іѕ this, can understаnd me (bеttеr tо saу it immedіаtely)
?h yes, I cооk verу tаѕty? аnd I lоvе not оnly cook ;))
Im rеal gіrl, nоt prоѕtіtute, and loоkіng fоr serіouѕ and hоt rеlаtіonѕhiр...
?nуway, you can find my рrоfіlе here: https://arcuratalawil.cf/user/11424/

Datum 19.01.2022

Vložil ElenaMib

Titulek I want to meet serious man!..

Odpovědět

Hello all, guys! I know, my message may be too specific,
But my sister found nice man here and they married, so how about me?! :)
I am 26 years old, Maria, from Romania, know English and Russian languages also
And... I have specific disease, named nymphomania. Who know what is this, can understand me (better to say it immediately)
Ah yes, I cook very tasty! and I love not only cook ;))
Im real girl, not prostitute, and looking for serious and hot relationship...
Anyway, you can find my profile here: https://unstatrencentcont.tk/chk/1

Datum 11.07.2021

Vložil CoreyAlark

Titulek The Best Offer of The Year!

Odpovědět

This year turned out to be very difficult. But we have optimized and reduced the cost of our products!
It is almost impossible to find prices lower than ours, the sale is at the cost price level.
Watch and be surprised by our super low prices https://is.gd/72jG3I

Datum 21.07.2021

Vložil envipse

Titulek generic cialis for order

Odpovědět

<a href=https://cialiswwshop.com/>tadalafil cialis from india</a>

Datum 23.07.2018

Vložil ZuzanaŠ

Titulek Nejlepší přístup

Odpovědět

Lepší a vřelejší přístup učitelek jsem v žádné jiné školce nezažila, tato školka je pro mne TOP mezi školkami. Oba synové sem chodili moc rádi a na školku se těšili..

Datum 29.03.2018

Vložil Dana

Titulek Super!

Odpovědět

Nemůžu si vůbec na nic stěžovat. Dceru dávám jen třikrát do týdne do této školky ale malá se mi sem vždycky moc těší

Datum 27.02.2018

Vložil Lada

Titulek Naozaj spokojnost

Odpovědět

Dcera chodi do tejto skolky chvilu ale mozem povedat ze s lepsim pristupom a vacsou ochotou, som sa v Brne s ziadnou inou skolkou nestretla

Datum 26.10.2017

Vložil Alexandra

Titulek školka

Odpovědět

Dcera navštěvovala tuto školku v srpnu a od té doby podle potřeby pokračujeme. Vynikající přístup vychovatelek a moc pěkné prostory školky. S touto školkou velká spokojenost

Datum 04.09.2015

Vložil Kris

Titulek Spokojenost

Odpovědět

Dcera chodila do skolky od listopadu do cervence, domu chodila vzdy nadsena. Deti chodily do keramiky, do divadla, pani ucitelky s nimi tvorily a venovaly se jim naplno. Kdyz jsem chtela dceru vyzvednout po obede, tak protestovala, ze chce ve skolce i spinkat, coz mluvi za vse. Navic jsme ocenili oteviraci dobu skolky. Dekujeme za peci