Letní prázdninová škola 

     

ČERVENEC – SRPEN Téma: SVĚTADÍLY A ŽIVLY

Očekávané výstupy: V období letních prázdnin DS funguje po oba dva měsíce. Nabízí dětem a rodičům speciální program zaměřený na poznávání naší planety, jednotlivých světadílů a živlů na planetě Zemi.

  • Podtémata: Austrálie, která je domovem i mnoha zvířat. Koaly, které žijí na stromech a živí se jeho listím, a svá mláďata nosí na zádech. Ve vodě žijí želvy a mnoho ryb. Nemůžeme zapomenout na klokany, ovce a králíky, které sem přivezli první osadníci. Symbolem Austrálie je Opera v Sydney, která vypadá jako loď na moři. Nebo velký bariérový útes, který je největším korálovým útesem na světě. Děti si vyrobí bumerang a tašku, hudební nástroje Didgeridoo a djembe, vyzkouší si zazpívat improvizovanou australskou lidovou píseň, ve které se hodně tleská, hraje na bubínky a vydávají se nejrůznější skřeky.
 
  • Asie - V rámci týdne pro Asii se v vydáme do Indie za klidnou a harmonizující jógou, ochutnáme nejrůznější koření, Číny, Japonska a Nepálu. Ve výtvarné výchově se děti můžou těšit na tvoření obrázků z rýže, psaní a kreslení perem kaligrafických obrázků. Vyzkoušíme si asijské bojové sporty a jejich filozofii. Půjdeme v rámci poznávání nejvyšších hor světa na horolezeckou túru, a naučíme se skládat origamy zvířátka.
 
  • Africa - V průběhu poznávání Afriky se děti naučí africký rituální tanec s bubny. Budeme si hrát na šamany, budeme hrát na bubny a rozvíjet tak smysl pro rytmus. Navštíví nás kamarád z Konga, který nás naučí písničky a bude si s námi povídat o Africe. Děti si postaví svoji chýši v parku nebo v lese, vyrobí si obrázky s africkými tématy a vytvoří si domorodého kamaráda v životní velikosti. Poznají se s africkými zvířaty, které nakonec navštíví v ZOO.
 
  • Evropa - Evropu si děti vytvoří na mapě, aby poznaly státy, se kterými sousedí Česká republika. V tomto týdnu se zaměříme na poznávání České republiky. Děti seznámíme s českými tradicemi, městy (Praha a Brno) a přírodou. Vyrobí si národní vlajku, naučí se hymnu. Hodně času strávíme v českém lese, na malinách, jahodách a houbách. Děti navštíví i nejrůznější památky města Brna.
 
  • Amerika - Budeme si hrát na indiány. Děti navštíví Severní a Jižní Ameriku. Celý týden bude zaměřen na indiánské dovednosti a ctnosti. Vytvoří si indiánské oblečení, čelenky a náhrdelníky, vyrobí si totem a zatancují indiánské tance.
 
  • Voda a oheň - Království vody a ohně. Cílem je seznámit děti s koloběhem vody v přírodě, života u vody i ve vodě, děti poznávají prostředí řeky a jejího okolí, seznamují se s ochranou přírody, uvědomují si, že voda je užitečná, důležitá pro život, ale že může být i nebezpečná. S kapičkou Karličkou navštíví i mořský svět. Parníkem se děti vydají na velkou plavbu po přehradě. Jak vypadá voda? Která lahev se potopí – s vodou, či bez vody? 

Je dobré ho mít oheň jako sluhu a ne jako pána.

  • Vzduch a Země - Cílem je seznámit děti se základními vlastnostmi vzduchu, s jeho využitím, významem, s tím, že bez vzduchu není život, uvědomit si, co může ovzduší znečišťovat, co takové znečištění znamená pro člověka i pro přírodu a jak můžeme pomoci udržovat zdravé životní prostředí. Děti zažijí zábavné a poučné pokusy a hry, týkající se vzduchu. Co se děje se vzduchem, když se zahřeje? Proč nejde nafouknout balónek v lahvi? Co se stane se svíčkou pod sklenicí?  Na to všechno děti přijdou sami při pokusech. Kde všude vzduch najdeme (všude kolem nás, v každém koutku, v těle, rostlinách, ve vodě)
 
  • Vítr - Hlavním cílem je přimět děti k uvědomění si změn, ke kterým v přírodě dochází a jejich vnímání. Děti se seznámí s dopravními prostředky (letadla, vzducholodě, rakety, balóny ) a živočichy, kteří létají ve vzduchu motýli, hmyz, ptáci. Vyrobí si větrníky a větrný mlýn i letadlo. Co je to vítr, jak vzniká ? Děti se seznámí  se s pojmy vichřice, uragán, hurikán, kyslík, ozón. Co přináší vítr – vzduchem se šíří prach, pyl, semínka - povídání o znečištění ovzduší, o tom, co všechno může způsobit a o tom, jak člověk může pomáhat a přispět ke zlepšení životního prostředí. Využití větru – větrné elektrárny, mlýny - pomocí dramatizace děti vyjádří vánek, vítr, vichřici, větrnou bouři. Hry s bublifukem, peříčky, balónky, závody ve foukání do pingpongového míčku brčkem, foukání do vyrobeného větrníku, hra s fénem – udržet balónek ve vzduchu.