O NÁS

https://www.facebook.com/skolkadracek

 

    Soukromá mateřská škola Dráček s.r.o. a jesle Dráček je umístěna v krásných přízemních nově zrekonstruovaných prostorách v centru Brna, v ulici Bayerova 25–27. Bezprostředně v její blízkosti se nachází park s dětským hřištěm. Rodičům nabízíme strategické umístění ve středu Brna, dobře dostupné i z okrajových částí města jak osobními vozidly, tak i MHD. V prostorách na Bayerově ulici 25 je zřízena od roku 2016 také Dětská skupina Lvíčata. Od 1.11.2022 zahajuje provoz druhá dětská skupina Dráčata s kapacitou 18 dětí a od 1.1.2023 tředí dětská skupina Tygřata s kapacitou 12 dětí.

    ZVEME VÁS DO MULTILINGUALNÍ ŠKOLKY DRÁČEK a Dětské skupiny Lvíčata, Dráčata a Tygřata na ulici Bayerova 25 v Brně.

 • Přijímáme děti ve věku od 2 do 6 let.
 
 • Náš vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu MŠMT pro předškolní vzdělávání, obohaceného prvky Montessori pedagogiky Waldorfské pedagogiky, Hodnotového vzdělávání podle Cyril Mooney, Hejného metody matematiky a programem Step by step – Začít spolu.
 
 • Otevírací doba obou tříd školky je každý všední den od 7:00 do 18:00. Připravujeme též víkendové a prázdninové programy.
 
 • Obědy a svačiny do obou tříd ve školce zajišťuje profesionální kuchyně specializovaná na zdravou výživu Vitalite.
 
 • Denní program školky zahrnuje: anglický jazyk, možnost komunikace v jiném jazyce než je čeština (angličtina, španělština, francouzština, němčina, polština), tvořivou hru, vzdělávání připravující děti na vstup do ZŠ, výtvarné a hudební aktivity, manuální činnosti rozvíjející logické a operační myšlení, logopedickou prevenci, fyzioterapeutickou prevenci, rozvíjení psychomotoriky a další.
 
 • Náš tým je složen z odborného pedagogického a zdravotnického personálu včetně rodilých mluvčích. Všichni přistupujeme k dětem jako ke svým partnerům s pochopením a respektem k jejich individuálním potřebám

 

Co naše aktivní dětská skupina Lvíčata, Dráčata a Tyřata nabízí:

 • Dobře vybavené a atraktivní prostředí pro výuku dětí od 2 let s kvalitními pomůckami a didaktickými hračkami
 • Rozšířené zájmové a sportovních aktivit přiměřenou fyziologickému vývoji každého dítěte – po celý rok se věnujeme základní gymnastické průpravě a míčovým hrám, sezónně pak atletice, judu a plavání.
 • Pohybovou průpravu zaměřenou na motoriku, koordinaci pohybů, správné držení těla, správnou chůzi. Pohyb a sport máme přiměřeně vyvážený relaxací.
 • Hudební dovednosti - hraní na flétnu a jiné nástroje v rámci rytmických cvičení, zpěv, taneční a rytmická průprava
 • Rozvíjíme umělecké cítění v rámci estetického a tvořivého programu výtvarných a pracovních činností, úzce spolupracujeme s CVČ Lužánky obor výtvarný, kde pravidelně navštěvujeme keramickou dílnu.
 • Dramatické dovednosti – formujeme postoje, dovednosti, vědomosti a získáváme zkušenosti na základě prožitku a aktivní činnosti při hře či příbězích, chodíme za divadlem a i sami divadlo nacvičujeme.
 • Motivujeme děti hravou formou k soustředění, rozvíjíme jemnou motoriku, předškoláky připravujeme na úspěšný vstup do školy, rozvíjíme logicko-matematické myšlení a grafomotorické dovednosti
 • Upřednostňujeme prožitkové vnímání okolního světa, kdy propojujeme emoce dětí se sociálním a intelektuálním rozvojem.
 • Rozvíjíme individualitu dětí, jejich spolupráci a samostatnost, upevňujeme hygienické návyky a učíme se kultuře stolování.
 • Učíme se poznávat sebe, rodinu, naší společnost, přírodu kolem nás, svět
 • Úzce spolupracujeme s rodinou – dny pro rodiče a děti, ranní rozvojové aktivity, portfolia
 • Každé dítě je pro nás jedinečné a tak slavíme svátky všech dětí i jejich narozeniny
 • Dbáme na dostatečný prostor pro volnou a spontánní hru dětí.

 

 

Fotogalerie: O nás

Tato fotogalerie je prázdná.