https://www.facebook.com/Anglicko-česká skolka dracek

Vítejte na společných stránkách školy Dráček a Dětské skupiny Lvíčata 

    Dráček je společný projekt dvou subjektů Dráček s.r.o. a Standard Island z.s. na ulici Bayerova 25, 602 00 Brno.

    Standard Island z.s. zde od roku 2016 provozuje dětskou skupinu Lvíčata. 

   Dráček s.r.o.  poskytuje od od roku 2012 péči o děti ve věku od 2 do 6 let na základě živnostenského oprávnění. 

  Naším společným cílem jsou nadšené děti, které aktivně aktivně prožijí dne ve školce a spokojení rodiče, kteří mohou vykonávat své pracovní              povinnosti s pocitem, že o jejich děti velmi dobře postaráno.

    K potřebám každé rodiny přistupujeme individuálně. S rozhodováním o zařazení dětí do dětské skupiny nebo školky Vám rádi pomůžeme.

    Rodičům nabízíme strategické umístění ve středu Brna, dobře dostupné i z okrajových částí města jak osobními vozidly, tak i MHD.

  ŠKOLKA

  Náš vzdělávací program školky Dráček vychází z Rámcového vzdělávacího programu MŠMT pro předškolní vzdělávání, obohaceného prvky Waldorfské        pedagogiky a programem Step by step – Začít spolu, před matematickou výchovu rozvíjíme pomocí Hejného metody.

  DĚTSKÁ SKUPINA

Program dětské skupiny se řídí metodikou pro rozvoj dětí v dětských skupinách a zákonem 247/2014 a klade důraz na rozvoj klíčových kompetencí dětí  předškolního věku.

Školka s dětskou skupinou úzce spoupracujíspspolupracují, navštěvují společně kroužky, společně jezdí na výlety a chodí do divadla. Denní program  školky i dětské skupiny zahrnuje: anglický jazyk, možnost komunikace v jiném jazyce než je čeština (angličtina, španělština, francouzština, němčina, polština), tvořivou hru, rozvoj klíčových komtenecí a motivaci k připravě děti na vstup do ZŠ, výtvarné a hudební aktivity, manuální činnosti rozvíjející logické a operační myšlení, logopedickou prevenci, fyzioterapeutickou prevenci, rozvíjení psychomotoriky a další.

Náš tým je složen z odborného pedagogického a zdravotnického personálu. Všichni přistupujeme k dětem jako ke svým partnerům s pochopením a respektem k jejich individuálním potřebám.

Novinky

Spuštěn nový web

20.06.2014 17:56
Přijměte prosím naše vřelé uvítání na našich nových...

Anketa

Líbí se Vám náš nový web?

Celkový počet hlasů: 877