Informační schůzka s rodiči - Tygřata

19.10.2015 17:00

Tímto zvu všechny rodiče z multilingvální třídy na kratší schůzku, kde budeme hovořit o programu třídy (noc ve školce, plavání, kroužky, plánované akce, projekt připravovaný ve spolupráci s domovem důchodců, programová náplň), organizace školního dne atd... 
Proto prosíme o co největší účast.
Program: 
17:00 - 17:30 - informace v českém jazyce (pro česky mluvící rodiče)
17:30 - 18:00 - informace v anglickém jazyce (pro anglicky mluvící rodiče)
18:00 - 18:30 - prostor na dotazy, popř. individuální konzultace

Zpět