Informativní schůzka s rodiči - Tygřata

02.04.2015 17:00

Zveme všechny rodiče z multilingvální třídy na kratší schůzku, kde budeme hovořit o programu třídy (noc ve školce, školka v přírodě, plánované akce výlety dětí, projekt připravovaný ve spolupráci s domovem důchodců, programová náplň), organizace školního dne (příchody dětí do školky v jarním a letním režimu) atd... 

Proto prosíme o co největší účast.

Program: 17:00 - 17:30 - informace v českém jazyce (pro česky mluvící rodiče)
                17:30 - 18:00 - informace v anglickém jazyce (pro anglicky mluvící rodiče)
                18:00              - prostor na dotazy, popř. individuální konzultace 

 

Zpět