Informativní schůzka s rodiči - Tygřata

25.04.2016 16:00

Zveme všechny rodiče z multilingvální třídy na kratší schůzku, kde budeme hovořit o programu třídy (noc ve školce, výlety, kroužky, plánované akce, školka v přírodě, projekt ve spolupráci s domovem důchodců, programová náplň), organizace školního dne atd... 
Proto prosíme o co největší účast.
Program: 
16:00 - 16:30 - informace v českém jazyce (pro česky mluvící rodiče)
16:30 - 17:00 - informace v anglickém jazyce (pro anglicky mluvící rodiče)
17:00 - 17:30 - prostor na dotazy, popř. individuální konzultace

Zpět