Dětská skupina Lvíčata

Lvíčata jsou naše Dětská skupina s menšími dětmi. Starají se o ně tři zkušené paní učitelky Denisa, Lucka a Emma a pan učitel Petr.. Našli byste zde přibližně 22 velmi šťastných, tvořivých a hrajících si dětí, které rády zpívají, tvoří, hrají si, dozvídají se stále nové věci a poslouchají pohádky. Lvíčata jsou skvělí plavci a judisti, tanečníci a trampové. Většina z nich mluví i jiným než českým jazykem. V Každé třídě jsou děti všech věkových skupin, děti cizinců i děti integrované se speciálními vzdělávacími potřebami. Vybavení tříd je uspořádáno tak, aby si děti mohly vybírat činnosti odpovídající jejich schopnostem s ohledem na jejich věk.