Organizace dne

 

    V průběhu dne se vystřídají různé aktivity. Ty se snažíme zařazovat vyváženě tak, aby se děti plně soustředily na každou z nich. Jednotlivé části programu se běžně přizpůsobují ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Vánoce, Velikonoce) a podobně. Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výlety do přírody, zájmových center, divadel či podobné události. O těchto výletech budou rodiče informováni vždy v dostatečném předstihu.

    Následující harmonogram Vám dobře nastíní, jak vypadá obyčejný den u nás. Časně ráno k nám začínají přicházet první rodiče s dětmi. První příchozí většinou ponecháváme sloučené v jedné třídě. Tento čas je věnován spontánním hrám. Později, když dětí přibude, každé z nich se přestěhuje do své vlastní třídy. Dopoledne zahrnuje svačinu a pohybové aktivity spojené se vzdělávací činností. Vždy, když počasí dovolí, trávíme část dopoledne pobytem venku. Poté následuje oběd, po němž první děti odcházejí domů. Ty, které zůstávají, čeká odpolední spánek. Po odpočinku následuje malá svačinka, volné hraní či kolektivní hry. K pozdnímu odpoledni se rozloučíme s posledními dětmi a tím je náš den u konce.

Časový harmonogram

 
07:00 – 08:00     příjímání dětí, volné hry, ranní cvičení
08:00 – 09:00 rozdělení dětí do tříd, komunitní kruh, řízené a zájmové činnosti dětí
09:00 – 09:15 hygiena, svačinka
09:15 – 12:00 řízené a zajmové činnosti dětí, pobyt venku
12:15 – 13:00 oběd, hygiena, příprava na odpočinek
13:00 – 14:30 čtení, spánek, odpočinek dětí, klidové aktivity pro nespící děti
14:30 – 15.00 hygiena, svačinka
15:00 – 18.00 hry, zájmové činnosti dětí a rozcházení dětí domů