Naše cesta

 

Předškolní vzdělávání ve Školce Dráček a péče o děti v Dětské skupině Lvíčata má následující cíle:

 

  • navazuje na výchovu v rodině /pedagog funguje jako rodinný přítel
 
  • usnadňuje svým pojetím přechod dětí z rodinné péče do kolektivu vrstevníků a systematického výchovného procesu / pro pečující osoby je důležité poznat rodinné prostředí, ze kterého dítě přichází, zaměřit se na individualitu dítěte, na jeho zájmy, koníčky;
 
  • zajímá se a ptá se rodičů, co má dítě nejraději, co mu dělá největší radost, čeho se dítě obává, z čeho má strach, co ho nejvíce motivuje, jaké je dítě v kolektivu?
 
  • je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb možností a zájmů každého dítěte
 
  • připravuje odpovídající podmínky pro děti se speciálními výchovně vzdělávacími potřebami
 
  • připravuje děti pro zdárný vstup do prvního nebo nultého ročníku základní školy